Girişimciler İçin Yatırım Şirketleri Serisi: KOBİ AŞ

Girişimciler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli olan finansman kaynaklarına ulaşmakta büyük zorluklar çekmektedirler.

Deneyimi, yeterli sermayesi veya teminatı olmayan girişimcilerin, işin başında gerekli olan çekirdek ve başlangıç sermayesini veya işlerini büyütmek için gerekli olan ilave sermayeyi banka kaynaklarını kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları pek mümkün olamamaktadır.  

Kurumsal yatırımcılar, 5-6 yıl içerisinde yatırımının geri döneceğine inandıkları girişimcilerin şirketlerine maksimum yüzde 49 oranında ortak olarak yatırım yapıyorlar. 

Bunun için yatırım yapacakları şirketin Sanayi Bakanlığı’nca yayınlanan son tebliğe uygun olması, farklılık yaratması, gelişime uygun, yeni ürün/hizmet portföyü sunuyor olması özelliklerini arıyorlar.

Şu anda bu boşluk genellikle girişimcilerin ya kendileri, arkadaş ve aile çevresinden sağladıkları kaynaklarla ya da küçük bir kısmı ise devlet kaynaklı desteklerle doldurulmaya çalışılmaktadır.

Halbuki bu kaynak gelişmiş batı ülkelerinde, yenilikçi iş fikrini daha fikir aşamasından itibaren destekleyerek yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde önemli rol oynayan, iş melekleri adı verilen bir sınıf veya daha profesyonel ve kurumsal yapı olan girişim sermayesi fonları tarafından sağlanmaktadır. 

Ayrıca, girişim sermayesi fonları ve iş melekleri yatırım yaptıkları şirketlere finansman sağlamanın yanı sıra, gerekli olan yönetsel ve stratejik desteği de sağlayarak şirketlerin daha hızlı büyümelerine de büyük katkı yapmaktadırlar.  

Ülkemizde bu boşluğu gören KOBİ AŞ, girişimciliğin başından itibaren desteklenmesi için kendisine;

  • Yüksek büyüme potansiyeline sahip yeni pazarlar, yeni teknoloji veya ürün, yeni bir üretim şekli veya hizmet biçimi tasarlayan vizyon sahibi girişimcilerin yenilikçi projelerine yatırım yapmayı,
  • Ürün/hizmet açısından rakiplerine göre avantajlı pozisyonda olmalarına rağmen, kapasite ve finansman darlığı çeken KOBİ’lere finansman ve yönetsel destek sağlamayı,
  • Girişim sermayesi ve iş melekleri modellerinin ülkemizde de gelişmesi ve farkındalıklarının artırılması için gerekli altyapıyı oluşturmayı misyon olarak edinmiştir.

KOBİ AŞ Yatırım Stratejileri

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin temel yatırım stratejisi;

  • Teknolojik farklılıklar yaratarak rekabet avantajı sağlayan,
  • Ticari pazar ve gelişme potansiyeli olan ürün veya hizmet portföyü sunabilen
  • Yeni ürün, yöntem, sistem ve teknikleri geliştirmiş veya geliştirme potansiyeli olan, proje ve şirketleri Türkiye ekonomisine kazandırmaktır.

Bu temel strateji ışığında KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.; başlangıç, büyüme veya ileri aşamada bulunan yenilikçi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün ve projelerini destekleyerek, büyüme ve kurumsal yapılanma süreçlerine katkıda bulunma misyonuyla hareket etmektedir.

KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin şirket stratejileri doğrultusunda yatırım yapabileceği aşamalar şöyledir;

  • Başlangıç Aşaması: Konsept oluşturma, ürün geliştirme ve ilk pazarlama faaliyetleri için gerçekleştirilecek ortaklıklar bu kategoride yer almaktadır.
  • Birinci Aşama: Başlangıç sermayelerini tüketen ve satış pazarlama için finansman ihtiyacı duyan şirketler ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu kategoride değerlendirilmektedir. Bu aşama için iş fikri ve karlılık beklentisi dikkate alınarak finansman desteği sağlanmaktadır.
  • İkinci veya Üçüncü Aşama: Üreten/hizmet veren ve teslimatlara başlayan ancak kara geçememiş veya satışları artan ve kara geçmiş firmaların büyümeleri için sağlanacak işletme sermayesi ile gerçekleştirilecek ortaklıklar bu aşamada göz önüne alınmaktadır. Bu aşamada esas itibariyle pazar ve pazar payındaki büyüme dikkate alınarak sermaye desteği verilmesi hedeflenmektedir.
  • Köprü Aşaması: KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., 6-12 ay içerisinde halka açılmayı bekleyen firmalara da yatırım yapabilir. Ancak bu aşamalardaki finansmanlar, Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ‘nin önceliğinde yer almamaktadır.

Nasıl Başvurabilirim?

Başvuru formunuz KOBİ AŞ’ye ulaştıktan sonra, başvurunuzun değerlendirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir.

Bu süreçlerin tamamlanması, girişimcini işbirliğine ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak tamamlama ve temin hızına bağlı olarak değişmektedir.

Projenizi göndermek için aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup gönderiniz.

Makale hakkındaki görüşler;

Aklına takılanları sor..