Girişimciler İçin Yatırım Şirketleri Serisi: TRANGELS

TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın izniyle kurulmuştur.

TRANGELS Melek Yatırım Ağı, başvuruda bulunan girişimciler veya iş birlikleri sayesinde kendi bulduğu girişim projeleriyle melek yatırımcıları bir araya getirerek, projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunan bir platformudur. 

TRANGELS Melek Yatırımcı Ağı, gelecek vadeden projeleri seçer ve projelerin hayata geçirilme süreciyle doğrudan ilgilenir. Yatırımcısı olduğu projelere mentorluk ve danışmanlık yapmanın yanı sıra projenin gelişimi için profesyonel ve ticari ilişkilerini kullanır.

TRANGELS Melek Yatırım Ağı’na sunulan projeler;

 • Girişimin Pazardaki Yeri
 • Farklılığı
 • Gelir ve Kâr modeli
 • Girişimcilerin Yeterliliği ve hevesi

gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirilir.

Tr Angels Melek Yatırım Ağı Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

 • Müşteri ve ihtiyaç tanımı net mi?
 • Çözüm, ihtiyaçlarla uyumlu mu?
 • Müşteriler bu çözüme para verir mi? Pazar var mı?
 • Pazara girmekteki kolaylıklar ve zorluklar nedir?
 • Çözümden para kazanma yöntemi tutarlı mı?
 • Girişimci ve takımı çözüm ve iş modelini hayata geçirebilir mi?
 • Çözüm teknolojik olarak yapılabilir mi? Yöntem tutarlı mı?
 • Bu konuda benzer projeler var mı?

TRANGELS, Melek Yatırım Ağı için başvurmak isteyen girişimciler, yukarıda ki sorulara bağlı olarak sunum dosyanızı revize edin.

TRANGELS – Melek Yatırım Ağı Değerlendirme Kriterlerine Sağlayan Girişimcilere Neler Sunuyor?

 • İlk aşama yatırım sermayesinin temini
 • Profesyonel servis sağlayıcı ilişkilerinin kurulması için zemin sağlanması
 • Henüz şirketleşmemiş girişimlere şirket kuruluş aşamasında yönlendirme
 • İş modelindeki temel unsurların hayata geçirilmesi için gerektiğinde yeniden kurgulanmasında çözüm ortaklığı
 • Danışmanlık ihtiyacı olduğunda yardım sağlanması
 • Girişim için kilit önemde iş ilişkilerinin kurulmasına ön ayak olunması

TRANGELS yatırım yaklaşımı temelde “Erken Aşamadaki Girişimler”in desteklenmesidir.

Nitelikli Sermayenin önemli bir bileşen olduğunu düşünen TRANGELS, çözüm ortaklığı modelini aşağıdaki süreçler çerçevesinde gerçekleştiriyor.

 • Satış Mentörlüğü
 • Pazarlama Mentörlüğü
 • Kurumsal ve Operasyonel Mentörlük
 • Teknik Mentörlük
 • İşbirlikleri Oluşturma

belirtilenlerin dışında tohum girişimin ihtiyacı olabilecek ürün veya hizmete ilişkin teknik destek, fikri mülkiyet haklarının sağlanması, devlet desteklerinden yararlanma ve/veya network desteği, üretim ve tedarik konularında da mentörlük desteği sağlamakta.

TRANGELS, girişimleri bulma, değerlendirme ve seçme sürecini yatırımcıların yer aldığı bir komite tarafından yürütülüyor.

Yatırımcıların oluşturduğu finansal yatırım şirketi TRANGELS A.Ş. vasıtasıyla ortak fon kullanımı ve risk paylaşımı imkanı sunuyor.

Tecrübeli yatırımcılarla ortak yatırım, bilgi alışverişi, işbirliği ve networking ortamı yaratmayı amaçlamaktadır.

TRANGELS – Melek Yatırımcı Ağına Girişimci Olarak Nasıl Başvurabilirim?

Trangels, başvuruları gust üzerinden almaktadır.

Gust: Girişimciler ile Yatırımcıları Buluşturan Uluslararası Pazaryeri

Makale hakkındaki görüşler;

Aklına takılanları sor..