WordPress Eklenti Kullanmadan Sayfalama Yapmak


functions.php dosyasını açın ve aşağıdaki kodu bulun.

Yukarıdaki kodun hemen altına aşağıdaki kodları ekleyin.

function sayfalama($pages = '', $range = 3)
{
  $showitems = ($range * 2)+1;
  global $paged;
  if(empty($paged)) $paged = 1;
  if($pages == '')
  {
    global $wp_query;
    $pages = $wp_query->max_num_pages;
    if(!$pages)
    {
      $pages = 1;
    }
  }
  if(1 != $pages)
  {
    echo "<div class='wp-pagenavi'>";
    echo "<span>".$paged."/".$pages."</span>";
    if($paged > 2 && $paged > $range+1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link(1)."'>İlk</a>";
    if($paged > 1 && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged - 1)."'>«</a>";
    for ($i=1; $i <= $pages; $i++)
    {
      if (1 != $pages &&( !($i >= $paged+$range+1 || $i <= $paged-$range-1) || $pages <= $showitems ))
      {
        echo ($paged == $i)? "<span class='current'>".$i."</span>":"<a href='".get_pagenum_link($i)."' class='inactive' >".$i."</a>";
      }
    }
    if ($paged < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($paged + 1)."'>»</a>";
    if ($paged < $pages-1 && $paged+$range-1 < $pages && $showitems < $pages) echo "<a href='".get_pagenum_link($pages)."'>Son</a>";
    echo "</div>";
  }
}

Daha sonra style.css dosyasına aşağıdaki kodları ekleyin.

.wp-pagenavi {clear:both;}
.wp-pagenavi a, .wp-pagenavi span {text-decoration:none;border:1px solid #BFBFBF;padding:3px 5px;margin:2px;-webkit-border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;border-radius:5px;font-size:13px;-webkit-box-shadow:0 1px 4px #ccc;-moz-box-shadow:0 1px 4px #ccc;box-shadow: 0 1px 4px #ccc;}
.wp-pagenavi a:hover {background:#2c2c2c;color:#FFF;}
.wp-pagenavi span.current {color:#FFF;font-weight:bold;background:#2c2c2c;}

Yukarıdaki stil kodlarını değiştirebilirsiniz.

Sayfalama yapılan numaraların gözükmesini istediğiniz alanına aşağıdaki kodu ekleyin.

<?php sayfalama(); ?>
BU NOT İLE ALAKALI

WooCommerce – woocommerce_rest_cannot_view – Status 401 hata çözümü